I går ble ILOs arbeidskonferanse avsluttet

Vi var blant de heldige som fikk lov til å si noen ord i plenum om arbeidet i komiteen for sysselsetting og anstendig arbeid i overgangen fra krig til fred. Forhandlingene har vært harde og arbeidsdagene lange. Hvordan skal vi definere «krise», «konflikt», «katastrofe» og «sårbare grupper»? Hvor går grensene for ILOs mandat? Skal anbefalingen […]

Kambodsja på konvensjon 87 er siste sak som behandles av Applikasjonskomitéen i år

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise, Convention, 1948 (No. 87) (ratification: 1999) The Committee notes the observations of the International Organisation of Employers (IOE), received on 1 September 2015, which are of a general nature. The Committee further notes the observations made by the International Trade Union Confederation (ITUC) received on 1 […]

Nigerianske brudd på konvensjon 138 om minimumsalder – konklusjoner

Komiteen er bekymret for manglende tiltak fra Regjeringen i Nigeria når det gjelder å endre og praktisere lovverket slik at det er i tråd med C138. Komiteen ber regjeringen om å styrke arbeidet med å eliminere barnearbeidet både i formell og uformell sektor. Videre bes Nigeria om å revidere arbeidsloven i samarbeid med arbeidslivets partner […]

Konklusjoner på Indonesias brudd på organisasjonsretten – C87

Komiteen uttrykker sterk bekymring for gjentatte beskyldninger om fagforeningsfiendlig virksomhet og mangel på rettigheter i Arbeidsloven. Komiteen ber regjeringen sørge for at arbeidstakerne kan delta i fredelige aksjoner uten risiko for sanksjoner og å sørge for at de som utøver vold og trakassering mot tillitsvalgte og medlemmer i fagbevegelsen blir straffet. Videre ber komiteen regjeringen […]

Fortsatt vold og trakassering i Guatemala – her er konklusjonene

Guatemala var nok engang oppe for brudd på organisasjonsretten – C87. Komiteen ber om at alle voldssaker mot faglige tillitsvalgte og medlemmer blir gransket. I tillegg ber komiteen om beskyttelse for alle faglige tillitsvalgte og medlemmer som lir truet. Komiteen ber Guatemala fjerne alle lover som hindrer fri organisering og sørge for at kollektive forhandlinger […]